Posts by majidwrite

Trials of Life – Do Not Give Up!

Trials of Life! Do Not Give Up!

My Late Mother PBUH and My Father PBUH Dream!

My Most Vivid Dream!

Asalaam Aleikum!

Yesterday I had a very tearful crying weepy dream of my late Father and Mother Allah Rahimuun!

Before the Zanzibar Bloody Revolution 12 January 1964 I was chosen to go to Form 1 Standard Nine in King George The Sixth 6 Secondary School in Zanzibar! The announcement was made on Friday January 10 1964 – and 2 days later The First African Ethnic Cleansing Bloody Revolution came!

My name was removed because they thought I was Royal Family because my number was 102 and I just used Majid Said as my name!

Later on in March I returned to Mafia Island Chole Tanzania to my old school Aga Khan School where I had to repeat Class 8 because Tanganyika did not recognise I had passed on to Secondary School in Zanzibar.
My Headmaster P S Rangar Singh told me he had tried hard but can only be alllowed to repeat Class 8 despite syllabus being different to Zanzibar.

I was reluctant to repeat Class 8 but in the end had to just give up!

On the day I went back to class 8 – I had cried very much and my heart was broken! My Mother Allah Rahmah hugged me crying with me!had  I was surprised that even my Father cried too in his own way!

Next day I started to repeat my class 8 in Mafia. Al Hamdu Lillah with flying colours – I had passed my Final Exams and went to Form 1 in Dar es Salaam – Commercial Capital of Tanzania!

The rest is history!

Yesterday night Subhanna Allah was Repeat Scene of that night of my crying!

I do not know what dreams really mean – but just to say Al Hamdu Lillah!

AL HAMDU LILLAH!

My Books at – 

http://www.myownmajid.com

 

 

 

My Late Mother Bi. Jokha with the twins Majda and Maliha!

Her website here at – http://www.mylatemother.weebly.com

 

Badilisha Maisha – Jifikiriye Binafsi!

Badilisha Maisha – Jifikiriye na Kuwa Binafsi Badala Yake!

Translated from English – Be Selfish For A Change! Swahili!

December 15, 2018!

Kama miaka mingi iliopita nilipofanyiwa Operation Royal Hospital hapa Muscat Oman – sijuwi kwa ajili ya Operation au kwa ajili ya huzuni na matokeo baada ya operation – nilikuwa juu ya kitanda nalia sana kwa kikukuwi!

Huyu Daktari N wa KiOmani wa Kikee akaniuuliza – Baba unaliya kwa ajili ya nini? Wewe ni mtu mzima na haifai kulia hivi – unafanya uchura haifai! Nini kimetokeya? Na khasa jana tu umefanyiwa operation kubwa nah ii kulia itakuleteya aathiir na matokezi sio mazuri badala yake!

Nikamwambiya sasa ni saa 11.30 jioni (5,30 pm) na imebaki nusu saa tu watu kuruhusiwa kuingiya kutembeleya Wagonjwa – na mpaka sasa hajaja mtu kuja kunitizama!

Akanihujumu na kunishauri kwa sauti kali – Ni hilo tu? Na unaliya kwa ajili ya hayo? Kumbuka katika Maisha siku zote uwe na ufanye hivi – ikiwa watu watakuja au hata hawata kuja!

Wa Kwanza ni Majid – Wewe!
Wa Pili ni Majid – Wewe!
Wa Tatu ni Majid – Wewe!
Wa Nne ni Majid – Wewe!
Wa Tano Watoto wako Family yako Mke (na Wajukuu!)

Waliobaki katika Maisha yako waache wajipange mstari queue wenyewe – usiwapuuze lakini pia usiwa unawajaali sana kufikiya lengo la kujiuumiza nafsi yako!

Kumbuka haya siku zote!

Kuwa Binafsi badala yake! (Yaani piga moyo konde!)

Unaonesha kuwa ni mtu anayejaali watu wengi sana – na hata kujiuumiza na kujidhuru nafsi yako!
Hawa watu hawastaahili kufikiriwa hivi na wewe kuanzia sasa!

Samahani lakini pia! Mimi nimesha kuona kuwa ni mtu mzuri mkarimu na daima una wafikiriya watu – lakini Duniya sasa imebadilika sana – hamna Imaani Taqwa Ihsaani na Wema!

Samahani kwa Kiswahili – miaka mingi tangu kuandika kwa Kiswahili!

AL HAMDU LILLAH!!

From The Book – That Is The Way It Is! Between Us Only!
By Majid Al Suleimany – http://www.myownmajid.com

 

 

Be Selfish For A Change!

Be Selfish For A Change!

December 15, 2018

A long time ago when I had an operation in Royal Hospital – and maybe post operations depression and trauma – I was crying profusely !

This nice Omani Lady Doctor asked me what is your problem .. why are you a Senior Person by age crying? You just had come out from a major operation .. it is harmful and not good for you!

So I told her .. it is now 5.30 pm and only half an hour left for Visiting time .. and no one had yet come to visit me for this day .. despite my operation was only yesterday!

She cautioned me and told me – Be like this!
Now in your life –

First is – Majid
Second is – Majid
Third is – Majid
Fourth is – Majid

Fifth – Is your Direct Family .. Wife and Children of your own!

The rest in your life can make their own fore line queue .. Be less bothered about them .. they came or did not come!

Be Selfish for a Change – Just Care Only For Yourself!

You seem to care for a lot of people – who do not deserve your care and attention!

Al Hamdu Lillah

http://www.mymajid.blog 

From The Book – New Updated – That Is The Way It Is!

 

    

Final Completion of The Masjid Istiqamah JoJo Project Mafia Island Tanzania!

Final Masjid Istiqamah – Formal Official Opening!

Masjid JoJo – Mafia Island – Tanzania

Opened on Friday After Salaat Ijumaa on November 23, 2018.

December 5, 2018,

Please Note Three Videos – In Swahili!

1 Message from The Imam of The Masjid –

[04/12, 02:46] Majid Al Suleimany:

2 The video is only now sent!

[04/12, 02:46] Majid Al Suleimany:

 

      

Message To The Elders of JoJo Mafia Island Tanzania! (Swahili)!

Ufunguuzi Rasmi wa Masjid Istiqamah Mafia Tanzania 23 November 2018

https://youtu.be/JqeYZb8fb0A

Message To The Elders of JoJo Mafia Island Tanzania! (Swahili)!

Message to Village Elders of JoJo Mafia on Official Opening of Masjid Istiqamah on November 23 2018
Please forward to them and all Muslims Elders Officials etc. of Mafia Island Tanzania.

Salaams Rasmi Kwa Wazee wa JoJo Mafia Tanzania!

See Previous Posts here too om the same subject!

 

   

  

 

Masjid Istiqamah JoJo Mafia Island Tanzania Formal Opening Today!

Masjid Istiqamah JoJo Mafia Island Tanzania!

Opening of Masjid Istiqamah JoJo in Mafia Island Tanzania Friday 12 noon November 23 2018

https://youtu.be/3y8Z4hrUB0o

Opening of Masjid Istiqamah JoJo in Mafia Island Tanzania Friday 12 noon November 23 2018

Today In Shaa Allah is the Official Opening of Masjid Istiqamah JoJo Mafia!

Formal Official Opening of The Masjid Istiqamah Mafia Island Tanzania on November 23rd 2018 –

Message to The Village Elders of JoJo Mafia Island – in Swahili!

Ufungulizi Rasmi wa Masjid Istiqamah JoJo Mafia tarehe 23 November 2018 In Shaa Allah

By Majid Said Nasser Al Suleimany
Muscat – Sultanate of Oman
November 22, 2018
Video will be live at:

 

November 22, 2018

Previous Posts – For Follow Ups!

https://mymajid.blog/2018/11/21/formal-official-opening-of-masjid-istiqamah-jojo-mafia-island/

https://mymajid.blog/2018/11/16/masjid-istiqamah-masjid-jojo-official-opening-for-november-23-2018/

Masjid Photos

     

 

 

Formal (Official) Opening of Masjid Istiqamah – JoJo Mafia Island!

Formal Opening of Masjid Istiqamah – JoJo Mafia Island Tanzania!
In Shaa Allah on Friday November 23rd 2018